საგარანტიო პირობები

 • საგარანტიო პერიოდი მეორადი ლეპტოპის არის 1 თვე.
 • საგარანტიო პერიოდის ათვლა დაიწყება ნივთის მყიდველისთვის ჩაბარების/შეძენის დღიდან
 • საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში აღმოჩენილი ტექნიკური წუნის შემთხვევაში, შეიცვლება დაზიანებული ნაწილი ან ნივთის შეცვლა ხდება იმავე სახის ნივთით.  ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში უბრუნდება ნივთი გამყიდველს და მყიდველს დაუბრუნდება გადახდილი თანხა.
 • საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ გამყიდველი მთლიანად იხსნის პასუხისმგებლობას გაყიდული ტექნიკის ნებისმიერი სახის დაზიანებაზე
 • საგარანტიო პერიოდში გარანტია გაუქმდება იმ შემთხვევაში თუ, მოხდება საგარანტიო სტიკერის დაზიანება. (გახსნილია ქეისი, შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია სტიკერზე მონაცემები).
  პროდუქტი მექანიკურადაა დაზიანებული;
  პროდუქტი დაზიანებულია გარე ზემოქმედების გამო;
 • პროდუქტი დაზიანებულია სითხის ჩაღვრის გამო;
  პროდუქტი დაზიანებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევის გამო;
  პროდუქტი არაა წარმოდგენილი სრული კომპლექტაციით;
 • compa.ge – ზე გაყიდული პროდუქციის, უკან დაბრუნება ხდება იმ შემთხვევაში თუ გაყიდულ პროდუქტს, გაყიდვიდან არა უგვიანეს 3 დღის ვადაში, აღმოაჩნდება რაიმე სახის წუნი.
 • გარანტია მოქმედებს ლეპტოპის ელემენტზე მხოლოდ 3 დღე

დაბრუნების პოლიტიკა

compa.ge – ზე გაყიდული პროდუქციის, უკან დაბრუნება ხდება იმ შემთხვევაში თუ გაყიდულ პროდუქტს, გაყიდვიდან არა უგვიანეს 3 დღის ვადაში, აღმოაჩნდება რაიმე სახის წუნი.

საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში აღმოჩენილი ტექნიკური წუნის შემთხვევაში, შეიცვლება დაზიანებული ნაწილი ან ნივთის შეცვლა ხდება იმავე სახის ნივთით.  ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში უბრუნდება ნივთი გამყიდველს და მყიდველს დაუბრუნდება გადახდილი თანხა.

განვადებით ყიდვა

compa.ge – ზე მოქმედებს განვადება Credo Bank -ის, განვადებით ყიდვის სურვილისას დაგვიკავშირდით წინასწარ